Aanvraag vergunning

Voor de meeste (ver)bouwactiviteiten heeft u een vergunning nodig. Er vindt eerst een vooroverleg plaats. De Gemeente kijkt dan planologisch en de Welstand naar het uiteindelijke beeld. Soms is het nodig dat ik toelichting geef over de plannen. Ik schuif dan bij de eerst volgende Welstandsbijeenkomst aan.

Wanneer de basis akkoord bevonden is kunnen we de aanvraag definitief indienen.

De vergunningsaanvraag met alle bijbehorende berekeningen wordt digitaal ingediend bij het OLO (Omgevings Loket Online). In de meeste gevallen wordt de vergunning hierna verleend.

Weertman Bouwmanagement vraagt de vergunning altijd aan op naam van de opdrachtgever. Wij ontvangen wél een kopie van alle correspondentie. Zijn er dan vragen of opmerkingen? Dan kunnen we daar direct op inspringen.