Bestektekening

Het voorlopig ontwerp wordt nader gedetailleerd. Er worden beslissingen genomen over de definitieve plattegronden, gevels, wanden, vloerdikten, invloeden techniek en voorschriften. Tevens wordt het ontwerp getoetst aan het Bouwbesluit.

In het Bouwbesluit staan de minimum technische bouwvoorschriften die gelden voor alle bouwwerken. Deze voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid. Het is een centraal document van de bouwregelgeving, en gemeenten mogen geen aanvullende technische eisen (meer) stellen. Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente is verplicht een bouwvergunning te verlenen als de aanvrager in bestek en tekeningen voldoet aan de toetsbare eisen van het Bouwbesluit. 

Een voorbeeld van een eis die in het Bouwbesluit staat is dat alle woonkamers in een woning een plafondhoogte van minimaal 2,60 meter moeten hebben.

De juiste maatvoering, hoogtematen, peilen etc worden vastgelegd, evenals de administratieve voorwaarden en de technische beschrijving van het bestek.

Het doel van het bestek en de bestektekeningen is dat een aannemer hier een nauwkeurige offerte op kan maken. Alles wat de aannemer moet bouwen en de werkwijze waarop hij dit moet doen ligt vast, zodat hier later geen misverstanden over kunnen bestaan. het bestek kan dus gezien worden als juridisch hulpmiddel ter bescherming van opdrachtgever EN aannemer.

Het bestek wordt vervaardigd door de bouwkundig adviseur van uw te bouwen huis.

Onderstaand de lijst van verplichte informatie die op tekeningen aanwezig moet zijn:

 1. Situatietekening
 2. Schaal 1:1000 of 1:500
 3. Noordpeil
 4. Woning incl. perceel (kadaster)
 5. Doorsneden
 6. Schaal 1:100
 7. Peil t.o.v. toekomstig maaiveld
 8. Hoogte van de ruimtes
 9. Gevels
 10. Schaal 1:100
 11. Plaat en draairichting ramen en buitendeuren
 12. Uitmondingen buitendaks
 13. Hemelwaterafvoer
 14. Plaats ventilatieroosters
 15. Plattegronden
 16. Schaal 1:100
 17. Zwaarte muren en wanden
 18. Afmetingen alle ruimten, incl. bergruimten
 19. Draairichting ramen, buiten- en binnendeuren en brandwering
 20. Plaatsing trappen
 21. Plaats rook- en ventilatiekanalen
 22. Plaats standleiding(en)
 23. Plaats meterruimte
 24. Afmeting paden terrassen
 25. Aansluitpunten elektra
 26. Verwarmingselementen, indien er een ruimtetemperatuur wordt gegarandeerd
 27. Thermostaat
 28. Verwarmingsketel
 29. Sanitair
 30. Opstelplaats voor kooktoestel, koelkast en wasmachine en evt. vaatwasser
 31. Gebruiksoppervlak
 32. Verblijfsgebied oppervlak
 33. Benaming ruimten volgens bouwbesluit
 34. Riolering